menubar background
детайл горе дясно
детайл горе ляво
снимка на адвокат Николай Христов

адвокат Николай Христов адвокат - защо и кога адвокатски услуги

 

за контакти цени на услугите
 линк към страница във Facebook  линк към страница в linkedIn  линк към чат в Skype
|понятия| |анализи| |връзки|

тел.: 088 505 17 31
lawyer@nikolay-hristov.com

адвокат Николай Христов

Името ми е Николай Христов. Вписан съм като адвокат в Софийската адвокатска колегия /САК/. Практикувам от 2008г., осъществявайки консултантска дейност и процесуално представителство. През 2011г. открих самостоятелна адвокатската кантора в град София. Практиката ми е концентрирана в следните области на правото: гражданско процесуално право /граждански процес/, търговско право, гражданско и облигационно право, вещно право, трудово право, право на интелектуалната собственост, данъчно право и процес. Работата ми включва юридическо обслужване на търговски дружества и оказване на правна помощ на физически лица.

Още за мен      

Завърших средното си образование през 2001г., след което бях приет като редовен студент по право в Софийски университет „Св.Kлимент Охридски”. В края на 2006г. се дипломирах като магистър по „Право” със специализация „Правораздаване”. Като студент имах възможността да се докосна до практическите аспекти на правната материя, подпомагайки юридическото обслужване на голяма корпорация /2004-2007/. След дипломирането си избрах адвокатската професия и започнах работа в адвокатска кантора в град София, където натрупах опит в процесуалното представителство /2007-2011/. Научих се да създавам предпоставки за добро представяне в съдебната зала и да ги използвам успешно. Надстроих знанията и уменията си в различни области на правото и свързани с него материи. Полезният практически опит, знанията и уменията, които имам зад гърба си, ми дадоха самочувствието и смелостта да открия самостоятелна адвокатска практика и собствена кантора през 2011г.

Квалификации      
 • Семинар ГПК: „Новите промени и съдебната практика по гражданския процесуален кодекс” /2010/;
 • Кръгла маса /обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър/: „Предстоящите промени в уредбата на търговската регистрация в светлината на Проекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър” /2010/;
 • Курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост с модул „Марки, географски означения и промишлен дизайн” — Патентно Ведомство на Република България /2010/;
 • Семинар СК: „Новият Семеен кодекс” /2009/;
 • Семинар ГПК /2008/;
 • Успешно положен изпит за адвокати и младши адвокати — Висш адвокатски съвет /2007/;
 • Успешно положен изпит за придобиване на юридическа правоспособност — Министерство на Правосъдието /2007/;
 • Стажант–юрист в Софийски Окръжен съд /януари–юли 2007/;
 • Семинар Закон за акцизите и данъчните складове;
 • Семинар–обсъждане на законопроект за акцизите и данъчните складове;
 • Семинар интелектуална собственост: Регистрация на търговска марка, промишлен дизайн и патент по национален и международен ред. Защита на правата върху обекти на интелектуалната собственост. Проблеми при конкуренция на права върху обекти на интелектуалната собственост — Патентно Ведомство на Република България и Световна организация за интелектуална собственост /WIPO/;
 • Английски език;
Услуги